Carta del IMAS

Des de la coordinació de les llars del menor, des de fa temps, valoram la necessitat de reestructurar  la programació d’activitats anuals que s’ofereix als nins i nines que, per diferents motius, viuen dins la xarxa residencial del sistema de protecció. Aquesta programació ha de contemplar diferents eixos de intervenció atenent les necessitats biopsicosocials dels nins. Han d’anar des de la vessant més educativa i terapèutica a la més lúdica. Totes aquestes vessants han de tenir com objectiu general i comú ajudar a reparar i/o pal·liar el dany que la situació de desprotecció viscuda els ha provocat.

Tenint en compte que estam en un procés d’ avaluació interna dels equips educatius i dels programes d’intervenció, en volgut centrar en una sola de les tres llars la posada en marxa de la nova programació d’activitats a modus d’experiència pilot (Llar es Pil·larí), per després fer-la extensiva a les altres dues (Centre de Son Bosch i Llar Es Rafal).

Com a primera experiència en aquesta nova programació d’activitats hem elegit la activitat: EDUCACLOWN. Aquesta activitat s’ha duit a terme durant el primer semestre del 2016 amb una durada d’entre una hora a hora i mitja, un pic a la setmana en horari d’horabaixa.

L’ avaluació per part dels nins i de l’equip ha estat molt satisfactòria i ha provocat els efectes educatius i terapèutics que esperàvem, i d’altres que fins aquell moment desconeixíem , no tan sols en els nins si no també a l’equip d’educadors que ha participat.

Podem destacar que:

A.) La regularitat en aquest tipus de intervenció ha fet que el grup de nins i nines esperassin amb il·lusió el taller generant un vincle emocional molt positiu amb els dinamitzadors.

B.) Ha creat un espai immillorable de comunicació entre els nins,els educadors i els diferents convidats que han participat.

C.) Cada intervenció (taller) ha estat impregnat de imaginació i de creativitat, creant un espai màgic ple d’amabilitat. Tot això ha provocat reducció d’ estrès i de tensions en els nins i en els educadors.

D.) Els dinamitzadors han duit convidats sorpresa. Això ha enriquit les possibilitats del joc i dels diferents rols  la qual cosa ha facilitat al nin poder-se identificar amb una persona o altra en funció de la seva personalitat o del estat emocional predominant en aquell moment.

E.) L’humor, la rialla, la música, i per què no, el desbarat, han duit màgia, alegria, records i en ocasions ha estat l’únic nexe de comunicació de nins amb molt de mal emocional.

F.) S’ha afavorit la relació entre els nins, els nins i els educadors i entre els educadors.

G.) Els educadors han estat peça fonamental en l’èxit del taller. Han motivat, participat i han tret la seva part de nin, la qual cosa ha reforçat encara més el vincle amb els nins.

H.) Després de cada taller els nivells de conflicte dins de la llar s’han reduït considerablement.

Després de l’èxit d’aquesta activitat voldríem fer-la extensiva, com ja hem dit abans, a les altres dues llars de nins, a partir del mes d’octubre de 2016.

Palma de Mallorca, 28 de juny de 2016

Aina Amengual Mercant

Coordinadora de les Llars del Menor

Francesc Román García

Psicòleg de les Llars del Menor

Mensaje enviado por una educadora social:

Buenas tardes;

Tuve la oportunidad de poder conocer la primera de mi equipo educativo a Flip (Fany) una profesional excelente que trasmite a través de la palabra y la sonrisa, su felicidad, ganas de hacer, de cambiar a positivo… lo que más trasmite a adultos y niños es su motivación y felicidad.

He presenciado talleres de juegos, de maquillaje, de bomberos… todos muy estructurados y organizados en los que los niños disfrutan de las actividades y proponen nuevos talleres, ya que ellos escuchan sus sugerencias y en breves semanas encuentran el profesional que el niñ@ le ha pedido.

No puedo decir nada más EXCELENTES y que me encanta lo que hacen y todos ellos.

Muchas, muchas gracias y un besazo

Mari